Vereniging

Doelstelling

Het bestuur van FCV Volkel  streeft er naar om een (toekomstig) rijder de mogelijkheid te bieden om op een sportieve wijze en in een sociaal en maatschappelijke veilige omgeving sport te beleven. Als bestuur hechten wij er ook grote waarde aan dat lid worden laagdrempelig is, tegen een redelijke contributie. Dat onze leden fietscross beleven als recreatiesport en zich binnen de sport kunnen ontplooien in sportiviteit en prestatie. Aan het lidmaatschap is een basislicentie gekoppeld van de KNWU. Deze basislicentie is nodig om deel te kunnen nemen aan trainingen in clubverband en wedstrijden op afdelingsniveau.

 Lidmaatschap

Als vereniging bieden wij een (potentieel) nieuw lid de mogelijkheid om aan enkele trainingen (3x) deel te nemen alvorens te besluiten om het lidmaatschap aan te vragen. Het lidmaatschap wordt aangevraagd middels een inschrijfformulier welke verkrijgbaar is op de baan tijdens trainingsavonden. De contributie van FCV Volkel bedraagt anno 2020 € 95,00 per jaar. Tevens is het verplicht om een clubshirt te kopen ad € 45,00. Naast de door de KNWU verstrekte basislicentie dient een stuurbordnummer aangevraagd te worden. Deze heeft u als rijder nodig om deel te kunnen nemen aan de clubdag, wedstrijden en competities.

Bestuur

– Voorzitter: Danny Witlox
– Secretaris: René Verbeek
– Penning Meester: Corine van Doorn

Contact: info@fcvvolkel.nl